اخد نمایندگی

چنانچه تمایل به دریافت نمایندگی فروش هستید ، لطفا فرم زیر را پر کرده و درخواست خود را ارسال نمایید تا از سوی کارشناسان گروه صنعتی هانی موتور مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • 1- اطلاعات شخصی

  • 4- تجربیات شغلی

    (به ترتیب از آخرین سابقه)
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .