مدارک مورد نیاز برای صدور اسناد المثنی

1- اعلام مفقودی در روزنامه های کثیرالانتشار و ارائه اصل روزنامه به شرکت. (کپی روزنامه و رسید روزنامه قابل قبول نمی باشد)
توجه: در متن روزنامه نام موتورسیکلت، نوع سیستم موتورسیکلت، شماره شاسی و اولین پلاک انتظامی موتورسیکلت که از ابتدا (صفر کیلومتر) روی برگه کمپانی بوده در روزنامه قید شود.
2- اصل نامه بلامانع بودن صدور سند المثنی از نمایندگی مربوطه
3- اصل تعهد رسمی (متن تعهد رسمی مبنی بر این باشد که اینجانب آقا/خانم ………… مالک موتورسیکلت به مشخصات ……………… می باشم، سند را مفقود اعلام می نمایم و تقاضای صدور سند المثنی دارم و متعهد می شوم در صورت پیدا شدن سند و هرگونه سوء استفاده از آن مسئولیت به عهده اینجانب می باشد).
توجه: گواهی امضاء قابل قبول نمی باشد.
4- به همراه داشتن کپی از کلیه مدارک ضروری است اعم از: شناسنامه، کارت ملی، قولنامه، وکالت نامه، برگ سبز، کارت موتورسیکلت، بیمه نامه، تاییدیه نقل و انتقال.

مدارک مورد نیاز برای صدور پلاک تنه

1- نامه ساخت پلاک و فرم بازدید از پلیس
2- به همراه داشتن کپی از کلیه مدارک ضروری است اعم از: شناسنامه، کارت ملی، سند کمپانی، وکالت نامه (درصورت داشتن)، برگ سبز، کارت موتورسیکلت، بیمه نامه
توجه: حضور مالک و همراه داشتن اصل کارت ملی برای گرفتن سند و پلاک ضروری است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس های دفتر مرکزی تماس حاصل نمایید.