موارد مهم برای نگهداری باتری:

اصلی ترین موارد که باعث ضعيف و کوتاه شدن عمر باتری می شود به شرح ذیل است:

باتری بطور کامل تخلیه نشود. بهترین حالت زمانی می باشد که از ۴۰% ظرفیت باتری استفاده شده است سپس باتری شارژ شود.

از شارژر استاندارد همراه موتور برقی استفاده شود و در صورت استفاده از شارژر های دیگر جریان شارژ بیش از 2-3 آمپر نباشد.

قرار دادن باتری در مجاورت گرمای زیاد .

سولفاته شدن سر باتری ها.

درست عمل نکردن شارژ باتری ها.

نگهداری باتری در شرايط بدون شارژ برای مدت طولانی

شرایط نگهداری باتری:

در مواقعی که قصد استفاده نکردن از موتور برقی خود بیش از یک هفته را دارید حتما موتور برقی به شارژر استاندارد خود متصل باشد.

هر ماه یک بار پست باتری ها چک شود و از وضعیت سولفاته شدن آن اطمینان حاصل گردد.

هیچگاه دو قطب باتری با یکدیگر اتصال ندهيد.

هر زمان باتری ها شستشو شد حتما قطب های باتری خشک شوند.

اتصالات موتور برقی را چک کنید و در صورت شل بودن سفت و محکم شوند.

از روشن کردن چراغ های موتور برقی در زمان های بی مورد (عدم حرکت موتور برقی) جلوگیری شود.

عدم توجه به موارد بالا و نگهداری باتری در شرایط نامناسب باعث کاهش طول عمر باتری می شود که ممکن است پس از چند ماه مجبور به خرید باتری تازه شوید.